Utrecht in honderd interviews – Jan Jansen

Jan Jansen (1943), geboren en getogen Utrechter, heeft na zijn professionele loopbaan als architect en leidinggevende op het gebied van volkshuisvesting, Monumentenzorg en archeologie van de Gemeente Utrecht, in de periode van 2010 tot 2018, tweehonderd interviews geschreven over karakteristieke inwoners voor de krant de oud Utrechter. Honderd van deze interviews zijn voor deze uitgave geselecteerd. Het zijn kleurrijke herinneringen die een interessant beeld geven over de tweede helft van de vorige eeuw. alle geïnterviewden hebben, ieder op hun eigen wijze, bijgedragen aan onze samenleving en het sportieve, zakelijke en culturele klimaat waar Utrecht zich in onderscheidt.

Full colour, 208 pagina’s € 20

Vormgeving, druk- en bindwerk: Drukkerij aan de Vecht